Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця?
4.7/5 - (29 голосов)
«Умова о Праце» та «Умова Злеценя». В чому різниця?

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця — перш за все, хочемо зауважити, що «Умова о Праце» або «Умова Злеценя» не дорівнюють «Запрошенню на роботу». Це питання часто виникає виникає в наших співвітчизників, які бажають відкрити робочу візу до Польщі.

Запрошення на роботу — це основний документ, на основі якого відкривається робоча віза в Польщу і лише цей документ повинен бути у Вас в наявності при перетині кордону з уже відкритою візою, а також з метою поїздки для працевлаштування в Польщі по безвізу.

Основні положення договорів, що укладаються з працівником

Постійно стикаюся тут з питаннями, що стосуються оформлення трудових відносин (договорів). Колись готував пам’ятку по основним типам таких договорів. Викладаю — може кому стане в нагоді. Будуть питання — задавайте і я спробую відповісти.

Форма договору

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) Письмова, із зазначенням умов і терміну його дії
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) Рекомендується письмова, але може бути укладений і в усній формі
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) Письмова

Мета

 • (Umowa o pracę) Зобов’язання виконувати певний вид роботи за і під керівництвом Роботодавця і, перш за все, в місці і часу, зазначених Роботодавцем.
 • (Umowa zlecenia) Ретельне виконання дорученої роботи з можливістю зміни способу виконання доручення, зазначеного Клієнтом
 • (Umowa о dzieio) Зобов’язання, згідно з яким особа, яка приймає роботу, зобов’язується виконати певну роботу в обмін на винагороду.

Винагорода

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) Законодавчо встановлена мінімальна заробітна плата. Працівники мають право на різні вихідні допомоги.
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) Законодавчо встановлена мінімальна погодинна ставка. Підрядник не має права на вихідну допомогу. Винагорода необхідно сплатити за сам факт виконання дорученої роботи. Можлива безоплатна форма договору.
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) Визначається договором і виплачується за досягнутий результат (виконаний поспіль)

Робочий час

 • (Umowa o pracę) Регулюється трудовим законодавством. Роботодавець повинен вести облік робочого часу Винагорода за понаднормову роботу: 100% — за роботу в нічний час, у неділю та в святкові дні, які не є робочими днями, згідно з графіком робочого часу працівника 50% — за понаднормову роботу в інші дні
 • (Umowa zlecenia) Не застосовуються правила робочого часу. Фактична кількість підтверджується Замовником.
 • (Umowa о dzieio) Визначається кінцевий термін

Мета договору

 • (Umowa o pracę) Постійне виконання певного виду робот під керівництвом начальника
 • (Umowa zlecenia) Виконання конкретного завдання
 • (Umowa о dzieio) Виготовлення закінченого продукту (досягнення кінцевого результату)

Правова основа

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) Трудовий кодекс
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) Цивільний кодекс
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) Цивільний кодекс

Суд по вирішенню спорів

 • (Umowa o pracę) Трудовий
 • (Umowa zlecenia) Цивільний
 • (Umowa о dzieio) Цивільний

Службова відповідальність

 • (O pracę) ТАК, на підставі Трудового кодексу
 • (Zlecenia) НІ
 • (О dzieio) НІ

Матеріальна відповідальність

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) Визначається Трудовим кодексом та нормативними актами
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) Визначається Цивільним кодексом, більш сувора, ніж у працівника
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) Визначається Цивільним кодексом, більш сувора, ніж у працівника

Вимоги охорони і гігієни праці (ВНР)

 • (Umowa o pracę) ТАК, зобов’язані дотримуватися Працівник і Роботодавець
 • (Umowa zlecenia) ТАК, але не завжди і не в тій мірі, що при трудовому договір

Можливість передачі виконання договору третім особам

 • (Umowa o pracę) Не допускається
 • (Umowa zlecenia) Допускається
 • (Umowa о dzieio) Допускається

Дострокове розірвання договору (одностороннє)

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) Можливо, з урахуванням терміну повідомлення:

постійна робота:

 1. 2 тижні, якщо працівник пропрацював менше 6 місяців
 2. один місяць, якщо працівник пропрацював не менше шести місяців
 3. 3 місяці, якщо працівник пропрацював не менше 3 років

випробувальний термін:

 1. 3 робочих дні у разі пробного договору, якщо випробувальний термін не перевищує 2 тижнів
 2. 1 тиждень, якщо випробувальний термін перевищує 2 тижні
 3. 2 тижні, якщо випробувальний термін 3 місяці
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) Можливо, без терміну повідомлення, якщо договором не передбачений інший порядок.

 

 • Договір підряду (Umowa о dzieio) Можливо, без терміну повідомлення: повідомлення, якщо договором не передбачений інший порядок.

Відпустка

Трудовий договір (Umowa o pracę) Відповідно до вимог Трудового кодексу та нормативними документами

 1. право на щорічну відпустку (20 або 26 днів, в залежності від трудового стажу та освіти)
 2. право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (обов’язково 14 тижнів, якщо після цього батько бере відпустку по догляду за дитиною на 6 тижнів або 20 тижнів, якщо тільки мати буде використовувати відпустку; 31 тиждень при народженні двійні; 33 тижні при народженні трійні; 35 тижнів при народженні четвірки, 37 тижні на народження п’яти і більше дітей при одних пологах)
 3. право на відпустку по догляду за дитиною для батька (2 тижні або 6 тижнів, якщо мати дитини використовує тільки 14 тижнів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами)

Договір доручення (Umowa zlecenia) Не надається, але сторони можуть передбачити форму платного звільнення від виконання наказу, яке буде еквівалентно відпустці.

Договір підряду (Umowa о dzieio) Не надається.

Можливість пред’явлення претензій через Цивільний суд

 • (Umowa o pracę) НІ
 • (Umowa zlecenia) ТАК
 • (Umowa о dzieio) ТАК

Право на допомогу по безробіттю

 • (Umowa o pracę) ТАК, після виконання вимог законодавства
 • (Umowa zlecenia) ТАК, після виконання вимог законодавства
 • (Umowa о dzieio) НІ

Обов’язкове соціальне страхування і фонди (ставка загальна / ставка працівника / ставка роботодавця)

пенсійне (19.52% / 9.76% / 9.76%)

(Umowa o pracę) ТАК
(Umowa zlecenia) ТАК, якщо договір є єдиним джерелом доходу
(Umowa о dzieio) НІ

рентне (8.00% / 1.50% / 6.50%)

(Umowa o pracę) ТАК
(Umowa zlecenia) ТАК, якщо договір є єдиним джерелом доходу
(Umowa о dzieio) НІ

через хворобу (лікарняний лист) (2.45% / 2.45% / 0.00%)

(Umowa o pracę) ТАК
(Umowa zlecenia) Добровільне
(Umowa о dzieio) НІ

для медичного застосування (9.00% / 9.00% / 0.00%)

(Umowa o pracę) ТАК
(Umowa zlecenia) ТАК
(Umowa о dzieio) НІ

від нещасного випадку (1.67% / 0.00% / 1.67%)

(Umowa o pracę) ТАК
(Umowa zlecenia) ТАК, якщо договір є єдиним джерелом доходу
(Umowa о dzieio) НІ

Право на компенсацію за понаднормову роботу у вигляді вільного часу і у вигляді грошової оплати

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) ТАК
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) НІ
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) НІ

Право на оплачувану відпустку. Право на додаткову відпустку на вимогу.

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) ТАК
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) НІ
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) НІ

Право на користування соціальним фонд підприємства

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) ТАК, якщо на підприємстві створено такий фонд
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) НІ
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) НІ

Безкоштовне медичне обслуговування

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) ТАК
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) ТАК
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) НІ

Оплачувану відпустку через хворобу

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) ТАК
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) ТАК, за умови добровільного медичного страхування
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) НІ

Можливість пред’явлення претензій через Державну Інспекцію з Труду (РIР) або Трудовий суд

 • Трудовий договір (Umowa o pracę) ТАК
 • Договір доручення (Umowa zlecenia) ТАК, в частині мінімальної погодинної ставки
 • Договір підряду (Umowa о dzieio) НІ
трудовий фонд FР (2.45% / 0.00% / 2.45%)

 • (O pracę) ТАК
 • (Zlecenia) ТАК, якщо договір є єдиним джерелом доходу
 • (О dzieio) НІ

фонд гарантованих трудових посібників (0.10% / 0.00% / 0.10%)

 • (O pracę) ТАК
 • (Zlecenia) ТАК, якщо договір є єдиним джерелом доходу
 • (О dzieio) НІ

накопичувальний пенсійний фонд РРК (1.50 ° / о / 1.50% / 0.00%!)

 • (O pracę) Добровільне
 • (Zlecenia) Добровільне
 • (О dzieio) НІ

Трудовий стаж

 • (O pracę) ТАК
 • (Zlecenia) ТАК, якщо договір є єдиною підставою для обов’язкового соціального страхування
 • (О dzieio) НІ

Податок на прибуток

(Umowa o pracę)
0% до 26 років
17% до 85’528 Zм / рік
32% понад 85’528 zй / рік

(Umowa zlecenia)
0% до 26 років
17% до 85’528 Zм / рік
32% понад 85’528 zй / рік

(Umowa о dzieio)
0% до 26 років
17% до 85528 ​​Zл / рік
32% понад 85’528 Zм / рік

Обов’язковість сплати нерезидентом

(Umowa o pracę)
прибутковий податок — ТАК
соц. страхування і фонди — ТАК

(Umowa zlecenia)
прибутковий податок — НІ
соц. страхування і фонди — ТАК

(Umowa о dzieio)
прибутковий податок — НІ

Проте, ці два документи – «Умова» та «Запрошення на роботу» тісно взаємопов’язані між собою.

«Умова о Праце» чи «Умова Злеценя» – це договір відносин між Вами та роботодавцем у Польщі. На основі лише «Умови» — відкрити візу та перетнути кордон з метою працевлаштування не можливо. Але «Договір» необхідний, якщо Ви хочете легально працювати в Польщі та бути впевненими в забезпеченні своєчасної та належної оплати праці.

Рабочие договора в Польше. Umowa o pracę, Umowa zlecenia, Umowa o dzieło.Рабочие договора в Польше. Umowa o pracę, Umowa zlecenia, Umowa o dzieło.

Існують 2 види «Договорів» між працівником та роботодавцем:

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця1) Трудові договори, тобто такі, що керуються чинним трудовим законодавством. До них належить Умова о Праце («Umowa o pracę»)

2) Цивільно-Правові договори, які діють згідно цивільного кодексу Республіки Польща. До цієї групи належить «Умова Злеценя» Umowa zlecenie

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця Умова о Праце (Umowa o pracę)

Зразок договору Umowa o pracę

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця

«Умова о Праце» — це трудовий договір. Він є найбільш бажаним для підписання працівником, адже несе в собі ряд переваг.

По-перше цей договір відповідає нормам Трудового законодавства і покладає на працедавця більшу відповідальність і зобов’язання перед працівником.

Цей договір дає можливість згодом подати документи на ВНЖ — карту побиту.

Змінити будь-які умови роботодавець зможе лише за Вашою згодою та в межах діючого трудового законодавства.

Трудовий договір повинен бути підписаний не пізніше першого дня роботи та містити такі обов’язкові пункти:
— «Сторони договору»,
— «Вид договору» (безстроковий, строком на…, обсяг виконаних робіт),
— «Період дії»,
— «Умови праці»,
— «Оплата праці»,
— «Відпустка» — зазвичай 21-26 днів,
— «NFZ/ZUS» – соцгарантії, медичне страхування,
— «Надбавки» за понаднормові години,
— «Зміна умов Договору»

Достроково розірвати такий договір Ви зможете з відпрацюванням 2 тижні, якщо договір оформлено на півроку, або 30 днів, якщо термін договору перевищує 6 місяців

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця Умова Злеценя (Umowa zlecenie)

Зразок договору Umowa zlecenie, сторінка 1

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця

Сторінка 2

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця

«Умова Злеценя» – Договір доручення і найбільш улюбленим серед роботодавців.

Більшість наших співгромадян у Польщі зараз оформлені саме за цією Умовою.

Кінцевою її метою є певна послуга. Тут уже більша відповідальність покладається саме на працівника.
Відповідно до цього договору і по «Умові о Праце» Ви матиме право згодом, а саме через 3 місяці подати документи на карту побиту – ВНЖ.

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця

Щоб оформити «Умову Злеценя» працедавцю слід зареєструвати в Ужонді праці на Вас робоче Запрошення, як намір Вас працевлаштувати в своїй організації.

Єдиного встановленого зразка Договору доручення, але воно повинне обов’язково містити такі пункти як:
— «Сторони договору»,
— «Термін дії»,
— «Обсяг роботи»
— «Винагорода»

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця

Оплата згідно такого договору тарифікується погодинно та не передбачає виплати чи премії за понаднормові години. При цьому кількість годин не є лімітованою і може бути не прописана.

Також роботодавець не зобов’язується оплачувати лікарняні та відпустку
Розірвати договір Ви маєте право в будь-який момент без необхідності відпрацювання.

Отже, тепер Ви знаєте, що «Умова о праці» чи «Умова Злеценя» є необхідною для забезпечення дотримання працедавцем Ваших прав та краще розумієте переваги і недоліки кожної.

Якщо ж роботодавець відтягує момент підписання договору, а Ви вже приступили до виконання роботи, то це повинно Вас насторожити, адже «усний договір» не дає жодних гарантій щодо дотримання обіцяних Вам умов, включаючи своєчасну грошову винагороду праці.

Щоб з’ясувати все ще більш детально і отримати фахову допомогу у підготовці документів, які необхідні для успішного працевлаштування у Польщі – телефонуйте просто зараз!

Умова о Праце та Умова Злеценя в чому різниця — з цією статтею так само цікавляться:

Навчання в Польщі для Українців
Навчання в Польщі для Українців Яка мінімальна і середня пенсія в Польщі? Які є польські банки і в якому краще відкрити рахунок для іноземців?

Якщо залишилися питання пишіть їх в коментарях, із задоволенням відповімо! Вдалих і безпечних поїздок. Бажаємо щасливої роботи, дякуємо за звернення!О программе Константин - визовый специалист

Помощь в оформлении документов для визы в Польшу, оформим все документы: Приглашение, страховка, анкета Звоните: 0937265235, 0667265235, 0987867918 на всех номерах есть вайбер. Визовый специалист, работа в визовой сфере 7 лет, большой опыт в подготовке документов для рабочих виз.

Смотрите также

Зміни в законі про іноземців Польща

4.6/5 - (8 голосов) Новий закон про іноземців в Польщі Від 29 січня увійдуть в …

Подписаться
Уведомление о
guest
131 комментариев
Inline Feedbacks
Подивитися всі коментарі
Людмила
Людмила
23 днів назад

Доброго дня. Порадьте, будь ласка, чи може українець, у якого робоча віза (працює по умові о злеценії) закінчилася 05.01.2022р. але продовжена по ковіду опдавати на карту побиту в квітні 2022

НЕОНІЛА
НЕОНІЛА
5 місяців назад

Доброго дня.Порадьте мені як краще працевлаштуватися і оформи договір офіційно ,щоб зробити перерахувати
Пенсію га польську.ДЯКУЮ

Олена
Олена
1 рік назад

Добрий вечір, скажіть будь ласка , я здала всі документи на карту побиту, на відбитки пальців повідомляють щоб приїхати?чи потрібно записуватись в якусь електронну чергу?
І як це все відбувається в часі пандемії?

Олена
Олена
Відповідь для  Олена
1 рік назад

Дайте будь ласка відповідь)

Петька Петькович
Петька Петькович
1 рік назад

UA контракт
Хто працює по ua_контракту.
Що це таке
і що краще умова праці або злеценія
Той контракт.

Михалич
Михалич
Відповідь для  Петька Петькович
1 рік назад

Податки в Україні треба буде платить, ніби як …

Петька Петькович
Петька Петькович
Відповідь для  Михалич
1 рік назад

плювати хотів на ті податки.

Михалич
Михалич
Відповідь для  Петька Петькович
1 рік назад

Так само і на тебе держава плює. А податки заплатиш.
Тільки ти хочеш плювати, а вони реально плюють.

Covidlo
Covidlo
Відповідь для  Михалич
1 рік назад

Третьякова прийде, порядок наведе. прийшла, наводить.

Covidlo
Covidlo
Відповідь для  Петька Петькович
1 рік назад

держава все одно обдурить.

Петька Петьковіч
Петька Петьковіч
Відповідь для  Петька Петькович
1 рік назад

Хтось платить на Україні,

Igor
Igor
Відповідь для  Петька Петькович
1 рік назад

UA контракт — на підприємстві ви будете типу акціонером, володіти якоюсь частиною акцій (1 акція 40зл), а ваша ЗП це дивіденди. Але можете потім мати проблеми в Україні з податками. Так що НЕ раджу. Самі нормальні це umowa o pracę і umowa zlecenie. З ЦИХ найкраща звичайно перша так як це трудовий договір. Другий же цивільно-правовий. Якщо якісь проблеми з оплатою то за умовою про працю ви більш захищені законодавством ніж у другому випадку

Vitalii
Vitalii
1 рік назад

Робота по Умова о праце

Добрий день напишіть будь ласка як знайти роботу з умів про праце, а то ці посередники вже помічали іноді говорять яка вам різниця злеценіе і умова або обіцяють з роботою одну ціну а за фактом зовсім інше спасибі

Артем
Артем
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

Ну без знайомих Які довго працюють на фірмі, заводі, то я думаю майже ніяк, але якщо є добре знання польської мови, то навпаки думаю досить просто. Тут вам або треба знати добре польську мову і шукати на олх, а там вже залежить все від вас, як ви себе проявите на роботі і все одно зазвичай відразу умову про праце підписують на випробувальний термін спочатку 1 місяць наприклад. А другий варіант мати хороших знайомих або колег з Яким колись працювали і у когось вийшло тепер працювати на умови праці і може змалювати слівце. Я бачу лише ці два варіанти

Vitalii
Vitalii
Відповідь для  Артем
1 рік назад

Привіт, а у тебе такі знайомі є

Артем
Артем
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

Я сам собі знайомий бо працюю по умові о праце, але на жаль мав гіркий досвід у допомозі іншим знайомим і більше НЕ допомагаю бо люди підставили, так що якщо в плані допомогти, то ізвіні.Могу лише дати контакт фірми і якщо добре говориш по- польськи, то домовишся думаю.

Vitalii
Vitalii
Відповідь для  Артем
1 рік назад

напиши будь ласка якщо на цій фірмі працюєш заздалегідь дякую

Piz
Piz
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

Мабуть в Вашому випадку ніяк, раз ви до сих пір їздите через посередників

Vitalii
Vitalii
Відповідь для  Piz
1 рік назад

А як вийти безпосередньо на роботодавців спасибі

Piz
Piz
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

Через знайомих наприклад Які довгий час працюють на цій фірмі

Vitalii
Vitalii
Відповідь для  Piz
1 рік назад

А у вас є такі люди або це конфіденційна інформація

zoyc
zoyc
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

Отто, Randshtad, манпавер, gi-group — Умова о праце

Piz
Piz
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

Є одна фірма на яку я вже НЕ їжджу, робота пов’язана з електрикою: протяжка кабелів, електромонтаж, установка громовідводів і т.д.

Covidlo
Covidlo
Відповідь для  Piz
1 рік назад

а що робити якщо їдеш через посередників працювати по умові о праце?

Piz
Piz
Відповідь для  Covidlo
1 рік назад

Працювати, що ще

Наталя
Наталя
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

З Нового року всіх переводять на умову о праце!

Людмила
Людмила
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

У Свебодзін на січень набирають на завод Люмберг по умові о праце.

Vitalii
Vitalii
Відповідь для  Людмила
1 рік назад

Добрий день а що за робота напишіть будь ласка

Ганна
Ганна
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

Без знання польської не думаю, що візьмуть на умову о праце відразу. Як варіант влаштуватися через агентство, показати себе і вам запропонують перейти безпосередньо. Так мій чоловік поміняв умову через півтора місяці і пішов з агентства.

Андрій
Андрій
Відповідь для  Vitalii
1 рік назад

на олх є безліч вакансій. Можете дзвонити питати тому можливий варіант що утрудняють на умові о праце але через агентство відразу і контакти нададуть

Андрей
Андрей
1 рік назад

на олх есть множество вакансий. Можете звонить спрашивать потому возможен вариант затрудняющие на умове о праце но через агентство сразу и контакты предоставят

Егор
Егор
1 рік назад

Підкажіть з якої умів краще працювати, Умова про працї або зліценія? У кого які відгуки з приводу цього питання.

Оля
Оля
Відповідь для  Егор
1 рік назад

Я працюю на умови про працю, так зацікавлена ​​в тривалому перебуванні, щоб можна було не паритися про звільнення або звернення до лікаря. Мені спокійніше отримувати меншу з / п, але нехай вони йдуть відрахування до всіх фондів. Але кожному своє.

Иван
Иван
Відповідь для  Оля
1 рік назад

Оплачуваний лікарняний до речі можна мати і на умови злеценія.

Оля
Оля
Відповідь для  Иван
1 рік назад

Не чула про таке.

Дмитро
Дмитро
Відповідь для  Оля
1 рік назад

Я теж не чув такого раніше, але після того як у нас на заводі один мужик ехав на роботу зламав ногу, просидів вдома і йому нічого не заплатили. Сказали що ви нічого не отримаєте так ви не платите dobrowolnie składki do ZUS, але якби платили то весь час яке просидів вдома отримував би 80% від середньої своєї зп.
Після цього випадку ми підняли питання, А що ми можемо мати оплачуваний лікарняний? Нам відповіли що ТАК. Потрібно підписати добровільну угоду на те щоб у вас кожен місяць з зарплати знімалися 80 злот за страховку. І після цього випадку наша фірма на кожному БХП всім новеньким розповідає про те що вони можуть мати оплачуваний лікарняний і що для цього потрібно.

Таня
Таня
Відповідь для  Егор
1 рік назад

Тут дивлячись для чого їхати, іпашіьь як кінь по 12 і більше, то краще злеценіе, якщо як людина, то Умова про праце, Умова про праце дає: оплачуваний лікарняний, відпустка +2 дня за кожний відпрацьований місяць, це приблизно найважливіша відмінність від Умова про праце.

Юля
Юля
Відповідь для  Егор
1 рік назад

Umowa o pracę — відчуй себе людиною.

Миша
Миша
Відповідь для  Егор
1 рік назад

Мені звичайно тоже краще умова по праци, це надійніше як на мене.

Стас
Стас
Відповідь для  Егор
1 рік назад

Який би договір не обрали — завжди уважно читайте всі ті пункти, які там є, особливо злиценія.

Світлана
Світлана
1 рік назад

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, можна працювати на умові праці і умові злеценя одночасно?

Оля
Оля
1 рік назад

Якщо в’їхав по біометрії і подаєш на карту побиту, то якщо видадуть то тільки на рік?

Олена
Олена
1 рік назад

Чи важливо при подачі на карту побиту на скільки часу є умова zlecenia? Наприклад:умова на 3 роки і карту видають на 3, чи це ролі не грає? І якщо продовжуєш умову можна поновлену знову надсилати в весь пакет(якщо він вже надісланий)

МарияфТарас
МарияфТарас
1 рік назад

Напишіть будь ласка яка різниця між Умовою о праці і Умовою злеценя…І чи добре якщо у тебе Умова на час неокресовий 1/2 етап …?..

Наталья
Наталья
Відповідь для  МарияфТарас
1 рік назад

Зате якщо приїхав заробити то занадто мало залишається

Андрій
Андрій
Відповідь для  Наталья
1 рік назад

По умові о праці Ви більш захищені ніж на умові злеценя. Маєте оплачені відпустки і лікарняні.
Те що умова на час неокресльоний також добре.
1/2етапу це неповний робочий день. Тобто пів дня

Виктор
Виктор
Відповідь для  Андрій
1 рік назад

Когда работаешь по умове опраце то у тебя и больничные есть и отпуска есть, и ночные за которые оплачуют и суббота + 50 %, воскресенье +100- 200% а если работать в праздник в воскресенья то +300%. Ну и оплачуемые отпуска тоже. И такая работа тебе идёт в стаж. Но ты можешь работать только по 8 часов в недедю или не больше 40 часов в неделю. + Премии то зо то то за се )

Если работать по умове злецения то тут все наоборот…Тут ставка почасова.. Работай хоть и 24 часа в сутки.. но ..Стажа нету, больничного тоже, заболел, лечись за свой счет, премии могут не выдавать и отпусков тоже нету .

Xena
Xena
Відповідь для  Виктор
1 рік назад

На злеценє Ви також лікуєтесь за дармо,лікарняне також можуть оплачувати ,якщо платити складки хворобові. В свята і неділю платять 100%,а не 300,як Ви написали

Dimitrov
Dimitrov
1 рік назад

Разница между условиями. Добрый вечер, пожалуйста обяснить кто разницу между условие труда и цмова злецения или как она там называется !? Спасибо)

Андрей
Андрей
Відповідь для  Dimitrov
1 рік назад

Условие о труде лучше. Вы более защищены и есть оплаченный отпуск и больничный

Діна
Діна
1 рік назад

На основі цих документів, можна зробити командіровочний листА 1 в Германію?

Юрій
Юрій
1 рік назад

Добрий день.
Скажіть — якщо працедавець складає вньосек до уженду на ошьвядченє для працівника, якого він хоче затруднити на пів ставки (пів етату), то в ошьвядченю теж має бути вказано, що на пів ставки час/гроші? Видаються такі ошьвядченя?
Чи має обов’язково бути написано, що повна ставка, повні години, а затруднити (на умову злеценє) можна на пів ставки?
Ошьвядченє потрібне не для в’їзду в Польщу з України, працівник вже в Польщі, але йде на нову роботу.
Дякую!!!

Ігор
Ігор
1 рік назад

Чи пропустять мене на кордоні з біометричним паспортом і умовою злеценя?

Татьяна - Визовый специалист
Татьяна - Визовый специалист
Автор
Відповідь для  Ігор
1 рік назад

Треба мать саме запрошення від роботодавця

Аліна
Аліна
1 рік назад

Доброго дня. Скажіть будь ласка я студентка і працюю по договору umowa zlecenie чи можу я подати на тимчасову карту побиту по цьому договору

Татьяна - Визовый специалист
Татьяна - Визовый специалист
Автор
Відповідь для  Аліна
1 рік назад

Дане питання слід уточнити в Ужонді праці

Наз
Наз
2 років назад

Доброго дня! Не можу розібратися. Тобто зараз не маючи можливості зробити візу так як візові центри закриті, чи можу я заїхати в Польшу по біометрії із запрошенням на сезонну роботу??

Ирина - Визовый специалист
Ирина - Визовый специалист
Автор
Відповідь для  Наз
2 років назад

Так, можна

Микола
Микола
Відповідь для  Ирина - Визовый специалист
2 років назад

Запрошення може бути в смартфоні?

Любовь
Любовь
2 років назад

Є вакансії по умові опраці і по умові злеценія. Що краще обрати…

Ирина - Визовый специалист
Ирина - Визовый специалист
Автор
Відповідь для  Любовь
2 років назад

Вданій статті Ви можете знайти інформацію

Катерина
Катерина
2 років назад

Как єто сделать

Катерина
Катерина
2 років назад

Можна дізнатись яка печать повинна бути на запрошенні з ужонда праці м.Варшава

Ирина - Визовый специалист
Ирина - Визовый специалист
Автор
Відповідь для  Катерина
2 років назад

Потрібно бачити запрошення

Катерина
Катерина
Відповідь для  Ирина - Визовый специалист
2 років назад

Печать такая: URZĄD PRACU
m.st.Warszawy
ul.Grochowska171b
04-111Warszawa
55

131
0
Залиште будь ласка коментарx