Домой / Рабочая виза / Штрафи за продаж запрошень з 01.01.2018 Польща

Штрафи за продаж запрошень з 01.01.2018 Польща

ШТРАФИ ДЛЯ «ПАСРЄДНІКАВ» І РОБОТОДАВЦІВ ВІД 1.01.2018 – НОВИНКИ
Від 01.01.2018:
1. за продаж посвідчення, дозволу на роботу і всіляке «пасрєднічества» — від 3.000 до 30.000 злотих,
2. за неповідомлення старости про початок роботи робітника або про те, що мав приїхати а не почав працювати – від 20 злотих до 5.000 злотих.
Стосовно пункту першого, варто уточнити і зацитувати: хто вимагає від іноземця майнової вигоди (грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, матеріальні активи) за дії спрямовані на отримання дозволу на роботу для іноземця або іншого документу, що дає право на роботу (наприклад посвідчення) тягне за собою накладення штрафу від 3.000 злотих до 30.000 злотих (kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 5000 zł do 30 000 zł). Віза в Польщу.

ШТРАФЫ ДЛЯ «ПАСРЕДНИКАВ» и РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОТ 1.01.2018

От 01.01.2018:
1. за продажу удостоверения, разрешения на работу и всякое «пасредничества» — от 3.000 до 30.000 злотых,
2. за несообщение старосты о начале работы рабочего или о том, что должен был приехать а не начал работать — от 20 злотых до 5.000 злотых.

Относительно пункта первого, стоит уточнить и процитировать: кто требует от иностранца имущественной выгоды (денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, материальные активы) за действия направлены на получение разрешения на работу для иностранца или иного документа, дающего право на работу (например удостоверения) влечет за собой наложение штрафа от 3.000 злотых до 30.000 злотых (kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 5000 zł do 50000 zł).

Смотрите также

Рабочая виза в Польшу цена

Рабочая виза в Польшу цена

Сколько стоит рабочая виза в Польшу категории D для украинцев Рабочая виза категории Д в …